1920

- Klockaffären etablerades av Bertil Ahlén.
Den ägs och drivs sedan

1963

av Hasse Ahlén.